https://elo.windesheim.nl/CMS/Open%20Educational%20Resources/Materialen%20Webshop/afb%20goniometrie.jpg
   

Price € 0.00

   
Beschreibung

Om een indruk te krijgen van de leerstof en de manier van studeren van de lerarenopleiding wiskunde is deze module goniometrie voor proefstuderen toegankelijk gemaakt.

Goniometrie betreft in eerste instantie berekeningen in driehoeken. Goniometrische verhoudingen (zoals de sinus, de cosinus en de tangens) staan daarbij centraal. Met behulp van de eenheidscirkel worden de goniometrische functies gedefinieerd. Deze vormen de basis om periodieke verschijnselen wiskundig te beschrijven. Je leert methoden om goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen en vaardigheden om met goniometrische formules te kunnen werken.

Aan het eind van deze module kan je een oefentoets maken om te kijken of je het gevraagde eindniveau hebt behaald. Wil je starten met de lerarenopleiding wiskunde dan kan je de reguliere module goniometrie versneld afronden door direct de eindtoets te maken.

Attachment: