Onderwijs

Produkte in 'Onderwijs'

   
 • Open course Blended learning

  Deze open course gaat over het thema blended learning.

  Werk in een aantal stappen aan je eigen blended leeromgeving. Hierbij krijg je ondersteuning en inspiratie in de vorm van het eBook Blended Learning.

  € 0.00
  Einsehen
 • Proefstuderen lerarenopleiding Duits

  Dit is de onlinecursus Schulfach Deutsch van de lerarenopleiding Duits. Je maakt in deze module kennis met het schoolvak Duits: leerdoelen, de didactiek van taalvaardigheid, materialen en oefenvormen.

  Deze module heeft een studiebelasting van 84 uur. Het is de bedoeling dat je in deze module samenwerkt met andere studenten, maar je kunt ook individueel studeren. De module geeft je een beeld van wat afstandsleren is en je ervaart hoe het is om de stof in het Duits te lezen en te verwerken. 

  Er zijn twee mogelijkheden voor het bestuderen van deze cursus. Je kunt de module ter oriëntatie bestuderen, zodat je erachter komt of afstandsleren en de opleiding Duits wat voor je is. De andere mogelijkheid is de cursus compleet bestuderen incl. het volgens de cursusplanning  inleveren en laten beoordelen van opdrachten. In dat geval moet je  beschikken over het in de cursus gebruikte studieboek en de opdrachten voor een bepaalde datum inleveren. Als de opdrachten met een voldoende beoordeeld zijn, kun je – als je je hebt ingeschreven voor de opleiding tot leraar Duits - vrijstelling voor deze module aanvragen.

  Let op: De module is toegankelijk van 25 maart tot en met 16 juni.

  € 0.00
  Einsehen
 • Proefstuderen lerarenopleiding Engels

  Dit is een zelfstandig door te werken online studiemodule van de lerarenopleiding Engels. In de module maak je kennis met drie vakinhoudelijke leerlijnen: taalkunde, cultuur en vakdidactiek. De module heeft als doel je te laten kennismaken met de verschillende kanten van de opleiding en je een indruk te geven van het niveau en de studielast.

  In negen weken werk je opdrachten door uit drie verschillende, bestaande modules. De eerste weken gaan over de fonetiek van het Engels. Daarna werk je aan je culturele kennis van de Engelssprekende wereld en leer je literatuur analyseren. De laatste week gaat over woordenschatdidactiek. Je krijgt voor deze proefstudeermodule geen EC’s, maar als je aan de lerarenopleiding Engels begint heb je van deze drie modules al een deel af. De module heeft een studielast van ongeveer 70 uur.

  Nadat je de module besteld hebt is de module direct beschikbaar. Meer informatie vind je in de module.

  € 0.00
  Einsehen
 • Proefstuderen lerarenopleiding Frans

  Dit is een online module voor het vak Civilisation 1 van de lerarenopleiding Frans. Je bestudeert in deze module de belangrijkste geografische aspecten van Frankrijk, je leert over de cultuur van Frankrijk en sommige andere Franstalige landen en je frist je kennis over het dagelijks leven in Frankrijk op.

  Deze module heeft een studiebelasting van 112 uur. Het is de bedoeling dat je in deze module samenwerkt met andere studenten, maar je kunt ook individueel studeren. Nadat je deze module doorgewerkt hebt kun je, wanneer je je inschrijft voor de opleiding tot leraar Frans aan Windesheim, zo het tentamen maken dat de afsluiting is voor deze module.

  € 0.00
  Einsehen
 • Proefstuderen lerarenopleiding Nederlands

  De opleiding Nederlands is bestemd voor studenten die docent Nederlands willen worden in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs. Behalve het algemene deel (onderwijskunde en stages) kent de opleiding vier vakspecifieke leerlijnen: taalkunde, taalbeheersing, literatuur en vakdidactiek.

  In deze proefstudeermodule maak je kennis met het vak Taalkunde 2 dat in het eerste jaar wordt aangeboden. In dit vak gaat het over taal en taalwetenschap. Thema’s die aan de orde komen zijn het gebruik van taal, het aanleren van een taal en de structuur van zinnen.

  € 0.00
  Einsehen
 • Proefstuderen lerarenopleiding Wiskunde

  Om een indruk te krijgen van de leerstof en de manier van studeren van de lerarenopleiding wiskunde is deze module goniometrie voor proefstuderen toegankelijk gemaakt.

  Goniometrie betreft in eerste instantie berekeningen in driehoeken. Goniometrische verhoudingen (zoals de sinus, de cosinus en de tangens) staan daarbij centraal. Met behulp van de eenheidscirkel worden de goniometrische functies gedefinieerd. Deze vormen de basis om periodieke verschijnselen wiskundig te beschrijven. Je leert methoden om goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen en vaardigheden om met goniometrische formules te kunnen werken.

  Aan het eind van deze module kan je een oefentoets maken om te kijken of je het gevraagde eindniveau hebt behaald. Wil je starten met de lerarenopleiding wiskunde dan kan je de reguliere module goniometrie versneld afronden door direct de eindtoets te maken.

  € 0.00
  Einsehen