Online proefstuderen

Products in 'Online proefstuderen'

   
 • Open course Blended learning

  Deze open course gaat over het thema blended learning.

  Werk in een aantal stappen aan je eigen blended leeromgeving. Hierbij krijg je ondersteuning en inspiratie in de vorm van het eBook Blended Learning.

  € 0.00
  View
 • Organisatiekunde - dagopleiding

  In deze module Organisatiekunde maak je kennis met het vak organisatiekunde wat in je opleiding in het eerste half jaar gegeven wordt. Het is een vak wat bij alle economische opleidingen in de Businessschool wordt gegeven.

  In deze proefstudeermodule zijn geen fysieke lessen opgenomen maar wel een aantal digitale lessen. De module volgen en afronden kost je ongeveer 40 uur over 7 weken, dus zo’n 8 uur per week.

  € 0.00
  View
 • Proefstudeermodule Social Work
  € 0.00
  View
 • Proefstuderen lerarenopleiding Duits 2020

  Oriëntatie op een propedeusevak Duits

  Deze module kun je volgen van ca. eind maart tot half juni.

  Dit is een online module Schulfach Deutsch van de lerarenopleiding Duits. Je maakt in deze module kennis met het schoolvak Duits: leerdoelen, materialen, de didactiek van taalvaardigheid, aanpak en oefenvormen.
  Deze module heeft een studiebelasting van 84 uur. Het is de bedoeling dat je in deze module samenwerkt met andere studenten, maar je kunt ook individueel studeren. De module geeft je een beeld van wat afstandsleren is en je ervaart hoe het is om de stof in het Duits te lezen en uit te werken. Je kunt de module dus ter oriëntatie bestuderen óf daarnaast de uitgewerkte opdrachten laten beoordelen. Dan heb je wel het gebruikte studiemateriaal nodig en moet je de planning in de cursus volgen. Het voldoende afronden van deze module vermindert de studiebelasting in de propedeuse.

  € 0.00
  View
 • Proefstuderen lerarenopleiding Engels

  Dit is een zelfstandig door te werken online studiemodule van de lerarenopleiding Engels. In de module maak je kennis met drie vakinhoudelijke leerlijnen: taalkunde, cultuur en vakdidactiek. De module heeft als doel je te laten kennismaken met de verschillende kanten van de opleiding en je een indruk te geven van het niveau en de studielast.

  In negen weken werk je opdrachten door uit drie verschillende, bestaande modules. De eerste weken gaan over de fonetiek van het Engels. Daarna werk je aan je culturele kennis van de Engelssprekende wereld en leer je literatuur analyseren. De laatste week gaat over woordenschatdidactiek. Je krijgt voor deze proefstudeermodule geen EC’s, maar als je aan de lerarenopleiding Engels begint heb je van deze drie modules al een deel af. De module heeft een studielast van ongeveer 70 uur.

  Nadat je de module besteld hebt is de module na 48 uur beschikbaar. Meer informatie vind je in de module.

  € 0.00
  View
 • Proefstuderen lerarenopleiding Frans

  Dit is een online module voor het vak Civilisation 1 van de lerarenopleiding Frans. Je bestudeert in deze module de belangrijkste geografische aspecten van Frankrijk, je leert over de cultuur van Frankrijk en sommige andere Franstalige landen en je frist je kennis over het dagelijks leven in Frankrijk op.

  Deze module heeft een studiebelasting van 112 uur. Het is de bedoeling dat je in deze module samenwerkt met andere studenten, maar je kunt ook individueel studeren. Nadat je deze module doorgewerkt hebt kun je, wanneer je je inschrijft voor de opleiding tot leraar Frans aan Windesheim, zo het tentamen maken dat de afsluiting is voor deze module.

  € 0.00
  View
 • Proefstuderen lerarenopleiding Geschiedenis

  Welkom bij de module Middeleeuwen die wordt aangeboden in het kader van proefstuderen. Door het doorlopen van deze module krijg je een indruk hoe het is om te studeren aan de lerarenopleiding geschiedens van Hogeschool Windesheim. Let wel: het is een indruk! Als dagstudent volg je colleges en werk je daarnaast via de elektronische omgeving (ELO). Je hebt dan ook meer literatuur tot je beschikking.

   

  Deze module bestaat uit 5 thema's die afkomstig zijn uit de eerstejaars module Middeleeuwen 1, die wordt aangeboden in de laatste periode van het studiejaar. De afrondingsvorm van de module proefstuderen bestaat uit een klein dossier waarin je antwoord geeft op vijf vragen. Daarnaast maak je een afsluitende toets in de module waarvan het resultaat direct daarna inzichtelijk wordt gemaakt. Zo kun je testen of je de stof goed begrepen hebt.

  € 0.00
  View
 • Proefstuderen lerarenopleiding Nederlands

  De opleiding Nederlands is bestemd voor studenten die docent Nederlands willen worden in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs. Behalve het algemene deel (onderwijskunde en stages) kent de opleiding vier vakspecifieke leerlijnen: taalkunde, taalbeheersing, literatuur en vakdidactiek.

  In deze proefstudeermodule maak je kennis met het vak Taalkunde 2 dat in het eerste jaar wordt aangeboden. In dit vak gaat het over taal en taalwetenschap. Thema’s die aan de orde komen zijn het gebruik van taal, het aanleren van een taal en de structuur van zinnen.

  € 0.00
  View
 • Proefstuderen lerarenopleiding Wiskunde

  Om een indruk te krijgen van de leerstof en de manier van studeren van de lerarenopleiding wiskunde is deze module goniometrie voor proefstuderen toegankelijk gemaakt.

  Goniometrie betreft in eerste instantie berekeningen in driehoeken. Goniometrische verhoudingen (zoals de sinus, de cosinus en de tangens) staan daarbij centraal. Met behulp van de eenheidscirkel worden de goniometrische functies gedefinieerd. Deze vormen de basis om periodieke verschijnselen wiskundig te beschrijven. Je leert methoden om goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen en vaardigheden om met goniometrische formules te kunnen werken.

  Aan het eind van deze module kan je een oefentoets maken om te kijken of je het gevraagde eindniveau hebt behaald. Wil je starten met de lerarenopleiding wiskunde dan kan je de reguliere module goniometrie versneld afronden door direct de eindtoets te maken.

  € 0.00
  View
 • Proefstuderen Onderwijskunde 2020

  In deze online proefstudeermodule maak je kennis met het Nederlands onderwijssysteem.

  € 0.00
  View
 • Proefstuderen Social Work

  Ben jij ook geïnteresseerd in de opleiding Social Work? Er zijn verschillende manieren om een beeld te krijgen van deze opleiding. Bijvoorbeeld deze online proefstudeermodule volgen.

  Door het volgen van deze module  krijg je een beeld van de hoorcolleges, de vaardigheidstrainingen en het reflecteren zoals we dat binnen de opleiding doen. Ook krijg je een beeld van de toetsen en het niveau van de opleiding. Deelnemen aan de online proefstudeermodule is gratis en vrijblijvend.
  Let op: zodra je de proefstudeermodule hebt besteld, heb je 40 dagen toegang. 

  € 0.00
  View