Onderwijs

Producten in 'Onderwijs'

   
 • Open course Blended learning

  Deze open course gaat over het thema blended learning.

  Werk in een aantal stappen aan je eigen blended leeromgeving. Hierbij krijg je ondersteuning en inspiratie in de vorm van het eBook Blended Learning.

  € 0,00
  Bekijken
 • Proefstuderen lerarenopleiding Frans

  Dit is een online module voor het vak Civilisation 1 van de lerarenopleiding Frans. Je bestudeert in deze module de belangrijkste geografische aspecten van Frankrijk, je leert over de cultuur van Frankrijk en sommige andere Franstalige landen en je frist je kennis over het dagelijks leven in Frankrijk op.

  Deze module heeft een studiebelasting van 112 uur. Het is de bedoeling dat je in deze module samenwerkt met andere studenten, maar je kunt ook individueel studeren. Nadat je deze module doorgewerkt hebt kun je, wanneer je je inschrijft voor de opleiding tot leraar Frans aan Windesheim, zo het tentamen maken dat de afsluiting is voor deze module.

  € 0,00
  Bekijken
 • Proefstuderen lerarenopleiding Geschiedenis

  Welkom bij de module Middeleeuwen die wordt aangeboden in het kader van proefstuderen. Door het doorlopen van deze module krijg je een indruk hoe het is om te studeren aan de lerarenopleiding geschiedens van Hogeschool Windesheim. Let wel: het is een indruk! Als dagstudent volg je colleges en werk je daarnaast via de elektronische omgeving (ELO). Je hebt dan ook meer literatuur tot je beschikking.

   

  Deze module bestaat uit 5 thema's die afkomstig zijn uit de eerstejaars module Middeleeuwen 1, die wordt aangeboden in de laatste periode van het studiejaar. De afrondingsvorm van de module proefstuderen bestaat uit een klein dossier waarin je antwoord geeft op vijf vragen. Daarnaast maak je een afsluitende toets in de module waarvan het resultaat direct daarna inzichtelijk wordt gemaakt. Zo kun je testen of je de stof goed begrepen hebt.

  € 0,00
  Bekijken
 • Proefstuderen lerarenopleiding Nederlands

  De opleiding Nederlands is bestemd voor studenten die docent Nederlands willen worden in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs. Behalve het algemene deel (onderwijskunde en stages) kent de opleiding vier vakspecifieke leerlijnen: taalkunde, taalbeheersing, literatuur en vakdidactiek.

  In deze proefstudeermodule maak je kennis met het vak Taalkunde 2 dat in het eerste jaar wordt aangeboden. In dit vak gaat het over taal en taalwetenschap. Thema’s die aan de orde komen zijn het gebruik van taal, het aanleren van een taal en de structuur van zinnen.

  € 0,00
  Bekijken
 • Proefstuderen lerarenopleiding Wiskunde

  Om een indruk te krijgen van de leerstof en de manier van studeren van de lerarenopleiding wiskunde is deze module goniometrie voor proefstuderen toegankelijk gemaakt.

  Goniometrie betreft in eerste instantie berekeningen in driehoeken. Goniometrische verhoudingen (zoals de sinus, de cosinus en de tangens) staan daarbij centraal. Met behulp van de eenheidscirkel worden de goniometrische functies gedefinieerd. Deze vormen de basis om periodieke verschijnselen wiskundig te beschrijven. Je leert methoden om goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen en vaardigheden om met goniometrische formules te kunnen werken.

  Aan het eind van deze module kan je een oefentoets maken om te kijken of je het gevraagde eindniveau hebt behaald. Wil je starten met de lerarenopleiding wiskunde dan kan je de reguliere module goniometrie versneld afronden door direct de eindtoets te maken.

  € 0,00
  Bekijken